Category Archives: Uncategorized

Hořící křemík & násobení matic

Mám tendenci jít vždycky příliš hluboko. Například moje nedávná exkurze kolem longest common subsequence (LCS) a diffů, mě navedla k úvahám o rychlejším LCS přes aproximaci a odhady, pak jsem se dostal k rychlým dynamic time warping algoritmům, které by šly adaptovat pro … Continue reading 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Sketches – slajdy

Sketches – slajdy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Paperlog

DS An Experimental Study of Compression Methods for Dynamic Tries Fast Mergable Integer Maps RRB-Trees: Efficient Immutable Vectors TRASH A dynamic LC-trie and hash data structure Phil Bagwell, Fast And Space Efficient Trie Searches, 2000 (Understanding Clojure's Per­sistent Vectors, pt. 1 pt. 2) Phil Bagwell, … Continue reading 

Posted in Uncategorized | Leave a comment