Author Archives: Karel Čížex

Dobrý odhad vydá za tisíc přesných počtů

Původně jsem chtěl napsat něco obecného o pravděpodob­nostních algoritmech a užitečnosti rychlých odhadů, ale nemám na to sílu. Místo toho jsem vybral pár článků a paperů, které se týkají tématu, roztřídil je na obecné a ty o Bloom filtrech, HyperLogLogách, Count-min skečích … Continue reading 

Posted in Algo, Paper | Leave a comment

Hořící křemík & násobení matic

Mám tendenci jít vždycky příliš hluboko. Například moje nedávná exkurze kolem longest common subsequence (LCS) a diffů, mě navedla k úvahám o rychlejším LCS přes aproximaci a odhady, pak jsem se dostal k rychlým dynamic time warping algoritmům, které by šly adaptovat pro … Continue reading 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Jazyk D a radix sort

V poslední době jsem se začal učit jazyk D. Chtěl jsem poznat nějaký nový jazyk, nejlépe něco kompilovaného, co mi poskytne dobrou kontrolou nad layoutem paměti. Zkoušel jsem Rust, ale nějak moc mě nechytl, vždycky mi připadalo, že učící křivka začíná … Continue reading 

Posted in D, low level, řazení | Leave a comment

Monoid

Jasně si vzpomínám, jak jsme kdysi dávno na vysoké škole probírali pologrupy a monoidy a já si pomyslel: „K čemu je to dobré?“ Šlo o upřímnou otázku, nikoli o znevažování všeho, co nemá okamžité uplatnění. Zajímalo mě to, protože když jsem věděl, kde … Continue reading 

Posted in Funkcionální programování, Scala | 1 Comment

Von Neumannovy lži

Asi takhle: Existují dvě široké rodiny procesorů. Na jedné straně Von Neumannovy stroje a na druhé data-flow mašiny. První jmenovaná zpracovává jednu instrukci za druhou, druhá k programu přistupuje jako ke grafu závislostí, kdy každá operace je závislá na některých předcházejících … Continue reading 

Posted in CPU | 5 Comments