Dobrý odhad vydá za tisíc přesných počtů

Původně jsem chtěl napsat něco obecného o pravděpodob­nostních algoritmech a užitečnosti rychlých odhadů, ale nemám na to sílu. Místo toho jsem vybral pár článků a paperů, které se týkají tématu, roztřídil je na obecné a ty o Bloom filtrech, HyperLogLogách, Count-min skečích a další. Tady to máte:

obecné

Bloom

HyperLogLog

Count-min sketch

Locality sensitive hashing

ostatní

místní

Flattr this!

This entry was posted in Algo, Paper. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *