Cost per element/entry in various well-known Java/Guava data structures

Název říká všechno, co je potřeba vědět: tabulka, která porovnává spotřebu paměti v datových strukturách ve standardní knihovně Javy a v knihovně Guava.

Flattr this!

This entry was posted in Java, JVM, Paměť. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *